Bizi Yüz Yüze Tanıyın!

Ama şimdilik size biraz kendimizden bahsedelim.

Exen Invest
Image link
Exen Invest

Exen Invest, senelerdir gayrimenkul pazarlama sektörünün birçok alanında tecrübe edinen Kadir Tümen ve Göksel Kortan tarafından, sadece yerelde değil global gayrimenkul piyasalarında da hizmet vermek için 2019 yılında kurulmuştur. Exen Invest’in amacı düşük veya yüksek bütçeli bir yatırımcının; döviz, borsa, altın ve benzeri yatırım araçlarına nazaran senelik bazda daha fazla kazanç sağlamasına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda; değişen dünya konjonktürü ve ekonomisini, özellikle gayrimenkul sektörü odaklı ele almış ve kendine özgü bir gayrimenkul pazarlama sistemi kurmuştur. Özellikle, dünyanın neresinde olursa olsun, bir gayrimenkulün geliştirilmesi ve sonucunda matematiksel olarak iyi ürünlerin oluşturulması, Exen Invest’in yegâne amaçlarından birisidir. Ayrıca, Exen Invest tarafından geliştirilen veya pazarlanan gayrimenkullerin, aylık performansları pazardaki diğer ürünlere göre çok daha yüksek ve geri dönüş süreleri pazardaki diğer ürünlere göre çok daha düşüktür. Exen Invest ile temas eden her bir yatırımcı, sürecinin başlangıcından sonuna kadar; inovatif, istatiksel, uzman ve anlaşılabilir bir süreç geçirerek, yatırım yapmak istediği bölge ile ilgili bütün verilere sahip olur.

Exen Invest

Gelişen gayrimenkul ve yatırım sektöründe inovatif teknolojilerini kullanarak yüksek değerli yatırım hizmetleri sunmak.

Gayrimenkul sektöründe uçtan uca çözümler sunarak, globalde lider konuma yerleşmek.

En büyük motivasyonlarımızdan biri, pek çok ulusal ve uluslararası projeleri yöneterek, Exen’li müşterilerimizin mutluluğuna ortak olmak.

Exen Invest'in Değerleri

• Müşteri odaklı
• Sunduğu hizmet ve çözümlerinde mükemmeliyetçi
• Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı ve fırsat eşitliğinde duyarlı
• İnovasyonda öncü olan
• Akılcı, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi özendiren
• Etik değerlere sahip çıkan
• Temel hak ve özgürlükleri savunan
• Sosyal sorumluluğu ve doğayı önemseyen
• Ekip arkadaşları ile bağını güçlü ve sürekli kılan
• Kurumsal mirasını sahiplenen ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılan

Image link