Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Kat İrtifakı Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Kat irtifakı nedir sorusu, özellikle inşaat ve emlak sektöründe kullanılan bir terim olarak açıklanabilir. Bu terim, bir bina veya yapının kaç katlı olduğunu belirtmek için kullanılır. Kat irtifakı, bina veya yapının zemin katından itibaren kaçıncı kata kadar yükseleceğini ifade eder. Örneğin bir bina ‘5 kat irtifakına sahip’ denildiğinde bu bina zemin kattan başlayarak 5 kata kadar yükseleceği anlamına gelir.

Söz konusu irtifak, inşaat projelerinin planlanması ve izlenmesi aşamasında önemlidir. Binaların kaç katlı olacağının belirlenmesi, inşaatın maliyetini, tasarımını ve diğer teknik detayları etkileyebilir. Ayrıca yerel inşaat yönetmelikleri ve yapı kodları, bir bina veya yapının kaç katlı olabileceğini sınırlayabilir veya belirleyebilir. Ayrıca bir bina veya yapının kat sayısını tanımlarken kullanıldığı için inşaat projelerinin belgelenmesi, izlenmesi ve düzenlenmesi açısından önemli bir kavramdır.

KAT İRTİFAKI TAPUSU NEDİR?

İrtifak, bir yapının kat sayısını ve katların belli bir kişi veya kuruluşa ait olduğunu gösteren bir tapu türünü ifade eder. Kat irtifakı tapusu, bir bina veya yapının her katının ayrı ayrı sahiplik hakkını belgelemek amacıyla kullanılır. Bu tapu, özellikle kat mülkiyeti sistemi ile ilişkilidir. Kat mülkiyeti, bir binanın veya yapının her katının ayrı ayrı sahiplik hakkına sahip olduğu bir sistemdir. Kat mülkiyetine sahip olan kişiler, kendi katlarının mülkiyetini belgeleyen bir tapuya sahiptirler.

Söz konusu tapu, kat sahiplerinin kendi katlarının mülkiyetini belgelemelerine ve katlar üzerinde sahiplik haklarını kullanmalarına olanak tanır. Aynı zamanda bina veya yapının ortak kullanım alanlarının (merdivenler, asansörler, çatı, bahçe gibi) paylaşımını ve bakımını düzenler. Kat mülkiyeti ve tapusu, çok katlı binalarda yaşayan kişiler arasında düzen ve sahiplik konularını düzenlemek için önemlidir.

KAT İRTİFAKI NASIL KURULUR?

İrtifak kurulumunda ilk adım, söz konusu binanın veya yapının inşaat ruhsatının alınması ve projesinin onaylanmasıdır. Bu onay, ilgili belediyeden inşaatın yapılması için gerekli izinlerin alınması anlamına gelir. İnşaat projesi, binanın tasarımını, katların yerleşimini ve diğer teknik detayları içerir. İnşaat ruhsatı ve proje onayı alındıktan sonra, inşaatın başlaması ve katların bir bir tamamlanması gereklidir. Her kat tamamlandığında, işlem için belirli belgelerin ve aşamaların tamamlanması gerekir. Tapu sicil müdürlüğü, yapılan başvuruları ve sunulan belgeleri inceledikten sonra ilgili irtifakını tesis eder. Bu, her katın ayrı ayrı sahiplik hakkını belirler.

KAT İRTİFAKI NE ZAMAN KURULUR?

İrtifak, yeni inşa edilen bir binada veya yapının katlarının ayrı ayrı sahiplik hakkını düzenlemek amacıyla kurulur. İşlem, binanın inşası sırasında veya inşaat tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilir. Bu, binanın inşaatı sırasında başlatılabilir ve her kat tamamlandığında ilgili katın sahiplik hakkını düzenlemek için gerçekleştirilebilir. İnşaat tamamlandıktan sonra da binanın her katının ayrı ayrı sahiplik hakkını düzenlemek için irtifak işlemi gerçekleştirilebilir.

KAT İRTİFAKI NASIL ALINIR?

İrtifak almak için öncelikle yeni bir inşaat projesi başlatılmalıdır. İnşaatın başlama aşamasında, belediyeden inşaat ruhsatı alınmalı ve proje onaylatılmalıdır. İnşaat sırasında veya tamamlanmasının ardından, ilgili tapu sicil müdürlüğüne başvurarak irtifak tesis edilmesi için gerekli belgeler sunulmalıdır.

KAT İRTİFAKI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

İrtifak başvurusu sırasında temin etmeniz gereken birçok belge bulunmaktadır. Bu belgeler arasında irtifak tesisine ilişkin dilekçe, inşaat ruhsatı, onaylı proje belgeleri ve katların paylaşım oranlarını gösteren belgeler bulunur. Tapu sicil müdürlüğü, başvuruları inceledikten sonra irtifakı tesis eder ve her kat sahibine ayrı ayrı sahiplik hakkını gösteren bir tapu verilir. Bu işlem genellikle bir avukat veya uzman emlak danışmanı tarafından yönetilir ve binanın sahiplik ve yönetimini düzenlemek amacıyla yapılır. Bu noktada Exen Invest deneyimli kadrosuyla sizlerin yanındadır. Böylece yatırımlarınızı değerlendirirken endişelenmenize gerek kalmaz.

KAT İRTİFAKINDAN KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ

İrtifakdan kat mülkiyetine geçiş, bir binanın veya yapının katlarının ayrı ayrı sahiplik hakkını düzenleyen bir işlemi ifade eder. Bu, bina inşaatı sırasında veya tamamlanmasının ardından uygulanırken, kat mülkiyeti daha sonraki bir adımdır ve kat sahiplerine daha fazla hak tanır. Ayrıca binanın ortak kullanım alanlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu işlem, bir binanın sahiplik ve yönetimi açısından önemlidir ve Türkiye’de çok katlı binalarda uygulanır.

KAT İRTİFAKI İLE KAT MÜLKİYETİ ARASINDAKİ FARK

Kat irtifakı ile kat mülkiyeti, bir binanın veya yapının sahiplik hakkını düzenleyen iki farklı konsepttir ve aralarında önemli farklar vardır. İrtifak, sadece her katın ayrı ayrı sahiplik hakkını belirlerken, kat mülkiyeti her katın tam sahiplik hakkını ve binanın ortak kullanım alanlarının yönetimini düzenler. Kat mülkiyeti, kat sahiplerine daha fazla hak ve sorumluluk tanırken; irtifak, sadece sahiplik hakkını belgelemeye odaklanır.

KAT İRTİFAKI KAT MÜLKİYETİNE NASIL ÇEVRİLİR?

Kat irtifakı, kat mülkiyetine çevrilmek istendiğinde bazı belirli adımlar ve işlemler gereklidir. Bu irtifak altında bulunan bir binanın kat mülkiyetine dönüştürülmesi, kat sahipleri arasında genellikle bir toplantı düzenlemeyi ve toplu bir karar almalarını gerektirir. Bu karar, kat sahipleri tarafından oy birliği veya belirli bir çoğunlukla alınabilir. Bunun kat mülkiyetine çevrilmesi için bir başvuru, ilgili tapu sicil müdürlüğüne yapılmalıdır. Başvuruda, kat mülkiyetine geçişin nedenleri ve gerekçeleri belirtilmelidir. Başvurunun onaylanmasının ardından, tapu sicil müdürlüğü, kat mülkiyetine geçişle ilgili olarak tapu kayıtlarını günceller. Her kat sahibine bağımsız bölüm tapusu verilir.

ESKİ BİNALARDA KAT İRTİFAKI

Eski binalarda katlar için irtifak oluşturmak daha karmaşık olabilir çünkü binanın ilk inşaat aşamasında bu işlem yapılmamış olabilir. Bu nedenle, bina için uygun olan bir uygulama planı geliştirmeniz gerekecektir. İşlem için bir proje ve plan hazırlamanız gerekecektir. Bu proje, binanın katlarını ve paylaşım oranlarını detaylı olarak göstermelidir. Bu aşamada, eski binanın yapısal durumu ve bölümlerin yeniden tanımlanması gibi teknik detaylar da ele alınmalıdır. Hazırladığınız proje ve plan ile birlikte, ilgili yerel tapu sicil müdürlüğüne bu belgenin tesisine ilişkin başvuruda bulunmalısınız. Başvuruda gereken belgeleri sunmalısınız ve belediyenin onayını almanız gerekebilir.

KAT İRTİFAKI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Kat için irtifak belgesi almak hakkında merak edilen birçok konu başlığı bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

Kat irtifakı olan ev alınır mı?

Söz konusu bir ev almak, kişinin özel tercihlerine, ihtiyaçlarına ve yerel emlak pazarının koşullarına bağlı olarak değişebilir. İrtifak, bir binanın veya yapının katlarının ayrı ayrı sahiplik hakkını düzenler ve kat sahiplerine bu katların mülkiyetini belgeleyen tapular verir. Bir ev almadan önce, emlakın durumu, yerel pazar koşulları ve bu belgenin getirdiği avantajlar ve dezavantajlar gibi faktörleri dikkate alarak iyi bir araştırma yapılmalı ve gerektiğinde bir uzmandan danışmanlık alınmalıdır. Bu noktada Exen Invest ile yatırımlarınızı doğru bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Alanında uzman emlak danışmanlarıyla hem yurtiçi hem de yurtdışında yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz.

Kat irtifakı tapu yerine geçer mi?

Tapu, sahibine o katın sahiplik hakkını verirken kat mülkiyeti tapusu daha fazla sahiplik hakkı sunar ve binanın ortak kullanım alanlarının nasıl yönetileceğini düzenler. Tapu, kat sahiplerine kendi katlarının mülkiyetini kanıtlar, ancak binanın ortak kullanım alanlarını düzenlemez.

Kat irtifaklı ev almak riskli mi?

Kat irtifaklı ev almak, bir dizi avantaj ve riski içeren bir karardır. Riskler ve avantajlar, emlakın durumu, yerel yasal düzenlemeler ve kat sahipleri arasındaki ilişkilere bağlı olarak değişebilir. Kat irtifaklı ev almadan önce, emlakın durumu, yönetim planı, bina sahipleri arasındaki ilişkiler ve yerel yasal düzenlemeler hakkında dikkatli bir araştırma yapmalısınız.

Related Posts