KKTC den Ev Almak

KKTC'den Ev Almak

‘Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edildi. Yabancılara mülk satışına ‘KKTC yüzölçümü’ne göre ülke bazında %3, ilçe bazında ise %7 kota getirildi. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının konut alma hakkı 1’den 3’e çıkartıldı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık üç ev satın alabilecek!

Yasaya göre ‘yabancılar’ en fazla 1 dönüm arazi ya da konut alabilecek. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ise tek konut sınırlamasının dışında tutularak üç konut alabilecek. Yabancılar müstakil ev satın alacaksa en fazla 2.5 dönüm içerisinde yer alacak.

Yeni yasada neler var?

 • Tarımsal arazilerde ve orman arazilerinde, yabancı gerçek veya tüzel kişilere taşınmaz mal satışı yapılamaz.
 • İlçelerin yüz ölçümünün %7’sinden ve her halükarda ülke yüzölçümünün %3’ünden fazlası yabancılara satılamaz.
 • Bakanlar kurulu, alacağı bir kararla, bazı yabancıların taşınmaz mal satın almalarını veya uzun vadeli kiralama yapmalarını güvenlik gerekçesi ile kısıtlayabilir.
 • Yabancıların taşınmaz mal satışı ve uzun vadeli kiralamalar güvenlik araştırmasının olumlu gelmesi koşuluyla bakanlar kurulunun iznine tabidir.
 • Yabancılar, bakanlar kurulu izniyle 1 adet taşınmaz mal satın alabilir.
 • Satın alınacak taşınmaz malın arazi olması halinde yüzölçümü 1338 metrekareden fazla olamaz ve bu alan içerisine sadece bir adet konut yapılabilir.
 • Apartman dairesi olması halinde bir adetten fazla olamaz.
 • KKTC’yi tanıyan ülke yurttaşları 3 adet konut satın alabilir.
 • Satın alınacak taşınmazın müstakil ev olması halinde arazinin yüzölçümü 3.300 metrekareden fazla olamaz.
 • Yabancılara satılan malların devir işlemleri altı ay içerisinde yapılır. Aksi halde taşınmaz alımına izin veren bakanlar kurulu Kararı iptal olur ve geçersiz sayılır.
 • Sözleşme marifetiyle fazla mal edinen kişiler altı ay içinde başvuru yaparak bir malın tapusunu alırken, diğer edindiği malları 24 ay içerisinde satacak.
 • Yabancı gerçek veya tüzel kişiler hisse koçanlı taşınmaz mal alımı yapamazlar.
 • İmara açık alanlarda yapılan konut projelerinin en az %20’si Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyan ve aynı hakkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarına veren devletlerin uyruğunda olan gerçek kişilere satılabilir.
 • Yatırım amaçlı olarak en fazla 80.280 metrekare arazi satın alabilir.
 • Yatırım amaçlı satın alma izinleri en az 20.000.000 euro yatırım şartına bağlandı; ancak bu yöndeki başvurular yap-sat konut projelerini içermeyecek; turizm, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, teknoloji veya Ar-Ge alanlarında olacak.

 

Related Posts