Tapu Beyannamesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Tapu Beyannamesi Nedir, Nasıl Yapılır?

“Tapu beyannamesi nedir?” sorusunun cevabı, bir taşınmazın (gayrimenkulün) mülkiyetinin veya üzerindeki hakların değiştiği durumlarda, bu değişikliği resmi olarak kayıt altına almak amacıyla düzenlenen bir belge anlamına gelir. Türkiye’deki taşınmaz malların mülkiyeti ve üzerindeki haklar genellikle tapu sicil müdürlükleri tarafından kayıt altına alınır ve yönetilir. Bir taşınmazın satışı gerçekleştiğinde, satıcı ve alıcı arasındaki anlaşmanın yanı sıra satış bedelinin kayıt altına alınması için tapu beyan edilir. Aynı zamanda bir kişi vefat ettiğinde, mirasçıları arasında taşınmaz mal paylaşımı yapılabilir. Bu durumda da tapu beyannamesi düzenlenerek mirasçıların paylarının kayıt altına alınması gerekebilir.

TAPU BEYANNAMESİ NASIL YAPILIR? 

Tapu beyannamesi, bir taşınmazın mülkiyetinin veya üzerindeki hakların değiştiği durumlarda resmi olarak kayıt altına alınan bir belgedir. Bu belgeyi düzenlemek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

 • Tapu Sicil Müdürlüğüne Başvuru: İlgili taşınmazın bulunduğu yerdeki Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurmanız gerekecektir. Burada işlem yapmadan önce, taşınmazın yeni sahibi veya sahipleri ile satıcı veya bağışlayan taraf arasında bir anlaşma yapılması gerekir.
 • Gerekli Belgeleri Hazırlama: Beyanname için gerekli belgeleri toplamanız gerekecektir. Bu belgeler, işlem türüne göre değişebilir.
 • Tapu Beyannamesi Düzenleme: Tapu Sicil Müdürlüğü’nde görevli memurlar, gerekli belgeleri inceledikten sonra emlak beyannamesini düzenlerler. Beyannamenin üzerinde taşınmazın yeni sahibinin adı, tapu numarası, işlem tarihi ve detayları gibi bilgiler yer alır.
 • Tapu Harcı Ödemesi: Beyanname düzenlendikten sonra, tapu harcı ödemeniz gerekecektir. Harç miktarı, taşınmazın değerine ve işlem türüne bağlı olarak değişebilir.
 • Beyannameyi İmzalama: Mülkiyet beyannamesi, ilgili taraflar (satıcı, alıcı, bağışlayan, bağış alan, vb.) tarafından imzalanır.
 • Tapu Sicil Kaydı Güncelleme: İmzalanan mülkiyet beyannamesi, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde kayıt altına alınır. Bu işlem sonunda, taşınmazın yeni sahibi veya sahipleri resmi olarak kayıt edilmiş olur.
 • Tapu Senedinin Verilmesi: İşlem tamamlandığında, yeni sahibi veya sahiplerine tapu senedi verilir. Tapu senedi, taşınmazın resmi sahipliğini gösteren belgedir.

TAPU BEYANNAMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR? 

Ancak genel olarak tapu beyannamesi düzenlemek için gereken temel belgeler şunlar olabilir:

 • Tapu Senedi (Varsa): Eğer taşınmazın daha önceki sahibinden devralınıyorsa, tapu senedinin kopyası veya aslı gerekebilir. Tapu senedi, taşınmazın geçmiş mülkiyetini ve üzerindeki hakları gösteren önemli bir belgedir.
 • Kimlik Belgeleri: Taşınmazın yeni sahibi veya sahiplerinin kimliklerini kanıtlayan belgeler, genellikle nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi resmi kimlik belgeleridir.
 • Taşınmaz Bilgileri: Taşınmazın tapu numarası, cinsi (arazi, daire, tarla vb.), yüzölçümü ve adres bilgileri gibi taşınmazın temel özelliklerini içeren belgeler gerekebilir.
 • İşlem Sözleşmesi: Mülkiyet beyannamesi, taşınmazın satışı, bağışı veya miras yoluyla devri gibi işlem türüne göre değişebilir. Dolayısıyla, işlem türüne uygun bir işlem sözleşmesi gerekebilir. Bu sözleşme, taşınmazın taraflar arasındaki transferini ve koşullarını belirtir.
 • Vekaletname (Varsa): Eğer işlem taraflarından biri veya her ikisi de bir vekil aracılığıyla işlem yapıyorsa, vekaletname gerekebilir. Vekaletname, kişinin bir başkasını temsil etme yetkisini belgeleyen bir belgedir.
 •  Tapu Harcı Ödemesi: Tapu harcı, taşınmazın değerine ve işlem türüne göre değişen bir ücrettir. Bu ücretin ödenmesi gerekecektir.
 • Dekontlar ve Makbuzlar: Tapu harcı, damga vergisi ve diğer resmi ücretlerin ödendiğini kanıtlayan dekontların yanı sıra makbuzlar da gerekebilir.
 • İpotek veya Diğer Yükümlülük Belgeleri (Varsa): Eğer taşınmaz üzerinde ipotek veya diğer yükümlülükler bulunuyorsa, bu yükümlülükleri belgeleyen resmi evraklar gerekebilir.
 • Resmi Başvuru Formları: Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından istenen özel başvuru formları doldurulmalıdır.

Yukarıda yer alan evrakları teslim ederek beyanname işlemini sorunsuzca halledebilirsiniz. Bu süreçte en doğru ve kârlı yatırımları yapmak için Exen Invest’i tercih edebilirsiniz. Böylece gayrimenkul yatırımlarınızı güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz.

TAPU BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR? 

İlgili taşınmazın mülkiyet beyannamesini düzenlemek için öncelikle ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekecektir. İşlemi başlatmadan önce taşınmazın tapu numarası, taşınmazın cinsi ve adresi, taşınmazın değeri (tapu harcı hesaplaması için), işlem türü (satış, bağış, miras vb.) ve işlemi gerçekleştirecek tarafların kimlik bilgileri gibi bilgilere ihtiyacınız vardır.

Başvuru sırasında Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gitmeniz gerekecektir. Bu aşamada, tapu sicil memurları size gerekli belgeleri ve başvuru formlarını sağlayacaktır. İlgili başvuru formları doldurulmalıdır. Bu formlar, işlem türüne ve yerel yasal düzenlemelere göre değişebilir. Formlar ilgili tarafların kimlik bilgilerini, taşınmazın bilgilerini ve işlem detaylarını içerir.

TAPU BEYANNAMESİ ÜCRETİ 

Tapu beyannamesi ücreti, taşınmazın değerine ve işlem türüne bağlı olarak değişmektedir. Türkiye’de tapu harcı olarak adlandırılan bu ücret, taşınmazın alım-satım değeri üzerinden hesaplanır ve sabit bir oranla çarpılarak belirlenir.

TAPU BEYANNAMESİ VERİLMEZSE NE OLUR? 

Tapu beyannamesi düzenlenmediğinde, taşınmazın mülkiyeti resmi olarak kayıt altına alınmamış olur. Bu durum gelecekte mülkiyetle ilgili sorunlara yol açabilir. Özellikle satış veya bağış işlemlerinde mülkiyet beyannamesi eksik ise bu işlemlerin yasal olarak tanınması zor olabilir. Bu beyanname, taşınmazın değeri üzerinden alınması gereken tapu harcının yanı sıra diğer vergi ve harçların hesaplanmasında önemli bir rol oynar. Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen mülklerde vergi ve harçlar doğru hesaplanmayabilir, bu da mülk sahibine ek mali sorumluluklar getirebilir.

TAPU BEYANNAMESİ CEZASI 

Mülkiyet beyannamesi ile ilgili yanlış bilgi verme veya eksik beyan verme durumunda, yasalar gereği cezai yaptırımlar söz konusu olabilir. Ancak ceza miktarı ile türü, hangi yasal düzenlemelere tabi olduğunuza, yanlış beyanın ne kadar ciddi olduğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

EMLAK BEYANNAMESİ E-DEVLETTEN NASIL VERİLİR? 

E-Devlet sistemine giriş yaptığınızda, ana sayfada ‘Emlak Beyannamesi’ veya benzer bir başlık altında bulunan hizmeti arayın veya ‘Tüm Hizmetler’ bölümünde arama çubuğuna ’emlak beyannamesi’ yazarak arayabilirsiniz. Emlak beyannamesi hizmetini bulduğunuzda, başvuru formunu doldurun.

Formda, beyan edilecek emlağın tapu bilgileri, emlakın kullanım amacı, beyan sahibinin bilgileri gibi bilgileri girmeniz istenecektir. Formu doldurduktan ve ek belgeleri yükledikten sonra, beyanınızı onaylayarak gönderin. Başvurunuz kabul edildikten sonra, e-Devlet üzerinden başvurunuzun durumunu takip edebilir ve onaylandığında beyanname belgesini e-Devlet üzerinden indirebilirsiniz.

TAPU BEYANNAMESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 

Tapu beyannamesi hakkında sıkça sorulan sorular şunlardır:

Tapu beyan edilmezse ne olur? 

Tapu beyanı yapılmadığında taşınmazın mülkiyeti resmi olarak kayıt altına alınmamış olur. Bu durum, gelecekte mülkiyetle ilgili sorunlara yol açabilir. Özellikle satış, bağış veya miras işlemlerinde tapu beyanı yapılmamışsa, bu işlemlerin yasal olarak tanınması zorlaşabilir. Tapu beyanı yapılmadığında, taşınmaz üzerindeki ipotekler, hacizler veya diğer haklar resmi olarak kayıt altına alınmayabilir.

Tapu alınca beyanname ne zaman verilir? 

Türkiye’de bir taşınmazın tapusunun alınması ve tapu siciline kaydedilmesi işlemi tamamlandığında, taşınmazın yeni sahibi veya sahipleri tarafından emlak beyannamesi verilmesi gerekir. Emlak beyannamesi, taşınmazın mülkiyeti veya üzerindeki haklarla ilgili bilgilerin resmi olarak beyan edildiği bir belgedir ve tapu sicili kayıtlarının güncellenmesi için önemlidir.

Emlak beyannamesi verme süreci tapu işleminden sonra gelir ve belirli bir zaman dilimine tabidir. Mülkiyet beyannamesi verme süresi yıl içindeki belli bir zaman diliminde yapılmalıdır. Bu tarihler, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir ve Türkiye genelinde geçerlidir. Bu nedenle emlak beyannamesi verme süresi her yıl değişebilir.

Tapu beyannamesi nereden alınır?

Tapu beyannamesini almak veya düzenlemek için öncelikle ilgili taşınmazın bulunduğu bölgedeki Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gitmeniz gerekecektir. Bu müdürlükler, taşınmazların kayıt altına alındığı resmi kurumlardır. İşlem tamamlandığında, yeni sahibi veya sahiplerine tapu senedi verilir.

Related Posts