Yabancılara Konut Satışı Nasıl Yapılır?

Yabancılara Konut Satışı Nasıl Yapılır?

Konut satışı; ev, daire, villa gibi bir gayrimenkulün mülkiyetinin bir kişiden diğerine devredilmesi anlamına gelir. Bir satıcı ve bir alıcı arasında gerçekleşen bu işlem esnasında satıcı, mülkiyetine sahip olduğu konutu bir bedel karşılığında alıcıya devreder. Yabancılara konut satışı, bir ülkede yabancı uyruklu kişilere yerleşmek veya yatırım yapmak amacıyla gayrimenkul satışıdır.

Türkiye’de konuyla ilgili düzenlemeler 2012 yılında yapılan yasal değişikliklerle liberalleştirilmiştir. Yabancılara konut satışı yasası, `Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinimi Hakkında Kanun` olarak bilinir. Bu değişikliklerle birlikte yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de taşınmaz mal edinme hakkı tanınmıştır.

Türkiye’de yabancı uyruklu bireyler, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde konut, arsa veya iş yeri gibi taşınmaz malları satın alabilirler. Ancak bu satışa belirli kısıtlamalar ve düzenlemeler getirilmiştir. Siz de Türkiye’de yatırım yapmak isterseniz Exen Invest’in projelerini inceleyerek bütçenize uygun ve karlı fırsatlardan birini tercih edebilirsiniz.

YABANCILARA KONUT SATIŞI PROSEDÜRLERİ NELERDİR?

Türkiye’de yabancılara konut satışı prosedürleri aşağıdaki adımları içerir:

 1. Tapu Sicil Müdürlüğü’nden Alınacak Belgelerin Kontrolü: Yabancı uyruklu bir kişi, öncelikle Türkiye’de konut satın alma isteği ile ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Bu başvuru sırasında istenen belgelerin listesi alınmalıdır. Genellikle bu belgeler, pasaport fotokopisi, Türkiye’de yerleşik olduğunu gösteren ikamet izni veya çalışma izninden oluşur.
 2. Konut Araştırması ve Seçimi: Yabancı bir kişi, satın almak istediği konut için araştırma yapmalı ve tercihlerine uygun bir konut bulmalıdır. Bu aşamada, konutun fiyatı, konumu, özellikleri ve tapu durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
 3. Satış Sözleşmesi ve Ödeme: Konut sahibi ile satış sözleşmesi yapılmalıdır. Bu sözleşme, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Sözleşme imzalandıktan sonra konutun satış bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Ödeme, genellikle banka havalesi veya çeki yoluyla gerçekleştirilir.
 4. TAPU İşlemleri: Satış bedeli ödendikten sonra tapu işlemleri tamamlanır. Bu aşamada, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulur ve böylece tapu devri gerçekleştirilir. Tapu, konutun yasal olarak yabancı uyruklu kişiye ait olduğunu gösteren resmi belgedir.
 5. DASK Sigortası: Türkiye’de konut satın alırken, Deprem Sigortası (DASK) yapılması zorunludur. Yabancı uyruklu bir kişi, konut sahibi olduğunda DASK sigortası yaptırmalıdır.

Yukarıda belirtilen adımlar genel bir genellemeyi temsil etmektedir ve her durumda değişebilir. Bu nedenle, yabancılara konut satışı sürecinde, Tapu Sicil Müdürlüğü ve ilgili resmi kurumların yönergelerini takip etmek önemlidir.

YABANCILARIN EV ALIRKEN KARŞILAŞABİLECEĞİ YASAL SINIRLAMALAR

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilere konut satılmasıyla ilgili bazı yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Bunlar arasında aşağıdakiler yaygın olarak uygulanır:

 1. Ülke Kısıtlamaları: Bazı ülkelerle yapılan anlaşmalara dayanarak, Türkiye’de yabancılara konut satışı belirli ülkelerle sınırlı olabilir. Bu durumda, belirli ülke vatandaşlarına özel kısıtlamalar veya avantajlar uygulanabilir.
 2. Mahkûmiyet Kısıtlamaları: Türkiye’de mahkûmiyeti olan kişiler, genellikle kısıtlamalarla karşılaşabilir. Mahkeme kararıyla bu kişilere konut satışı yasaklanabilir.
 3. Milli Güvenlik Bölgeleri: Bazı bölgeler milli güvenlik nedeniyle yabancılara kapalı olabilir ve konut satışı bu bölgelerde kısıtlanabilir veya yasaklanabilir.
 4. İzne Tabi Konutlar: Yabancılara satışı önceden belirlenmiş izinlere tabi olan özel konutlar (örneğin, askeri bölgeler, kamu kurumlarına ait konutlar) bulunabilir.
 5. Mülkiyet Sınırlamaları: Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin sahip olabileceği konutun miktarı ve özellikleri konusunda bazı sınırlamalar olabilir. Örneğin, belirli bir sayıdan fazla konut sahibi olmada sınırlamalar olabilir.

YABANCILARA EV SATMAK İÇİN GEREKEN BELGELER VE İŞLEMLER

Türkiye’de yabancıya ev satışı için aşağıdaki belgeler ve işlemler gerekmektedir:

 1. Tapu Kaydı: Satış yapılacak evin tapu kaydı belgesi gereklidir. Bu belge, evin sahipliğini ve mülkiyet durumunu gösterir. Satıcı, tapu kaydını Tapu Sicil Müdürlüğü’nden temin etmelidir.
 2. Nüfus Cüzdanı veya Pasaport: Satıcı, kimlik doğrulaması için nüfus cüzdanı veya pasaportunun bir fotokopisini sunmalıdır.
 3. İkamet İzni veya Vize: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu bir satıcı, ikamet izni veya geçerli vize belgesi sunmalıdır.
 4. Vergi Kimlik Numarası (VKN): Satıcı, Türkiye’de vergi mükellefi ise Vergi Kimlik Numarası’na sahip olmalıdır. VKN, satıcının vergi ödemelerini takip etmek için kullanılır.
 5. Dask Sigortası: Satıcının, satılan ev için Deprem Sigortası (DASK) yaptırdığına dair poliçe gerekmektedir.
 6. Satış Sözleşmesi: Satıcı ve alıcı arasında yapılan satış anlaşmasını gösteren resmi bir sözleşme hazırlanmalıdır. Sözleşme, tarafların haklarını, taahhütlerini ve satış koşullarını içermelidir.
 7. Vergi ve Harçlar: Satış işlemi için ödenmesi gereken vergi ve harçlar bulunmaktadır. Bu tutarlar, tapu değeri ve satış bedeline bağlı olarak değişir. Vergi ve harçlar, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından belirlenen tarifelere göre ödenmelidir.
 8. Tapu Devri: Satış işlemi tamamlandıktan sonra tapu devri gerçekleştirilir. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurularak tapu devir işlemi tamamlanır ve evin yeni sahibi yabancı uyruklu alıcı olarak kaydedilir.

Satıcılar ve alıcılar için hem en güncel bilgilere hem de talimatlara uygun şekilde hareket etmek önemlidir. Resmi kurumlardan ve uzman danışmanlardan yabancıya konut satışına dair doğrulama yapmak her zaman tavsiye edilir.

TAPU SÜRECİ VE TAPU HARCININ ÖDENMESİ

Yabancılara konut satışında tapu süreci, satıcı ve alıcı arasında yapılan satış sözleşmesi ile gerekli belgelerin Tapu Sicil Müdürlüğü’ne sunulmasıyla başlar. Tapu Sicil Müdürlüğü, belgeleri inceleyerek tapu devri işlemini gerçekleştirir. Tapu devri işlemi tamamlandıktan sonra yabancı uyruklu alıcı konutun yeni sahibi olarak tapu kaydına işlenir.

Tapu harcı ise satış bedeli üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından belirlenen tarifelere göre hesaplanır ve ödenir. Bu harç, satış bedelinin belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır ve genellikle alıcı tarafından ödenir. Ödeme, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne yapılır ve işlem dekontu alıcıya verilir. Harcın ödenmesiyle birlikte tapu devri tamamlandıktan sonra alıcının konut üzerindeki sahiplik hakkı kesinleşir.

Related Posts